Om Klubben

Klubbens formål er, at give medlemmerne mulighed for at udvide deres kendskab til Harley-Davidson motorcykler og opbygge et unikt fællesskab med ligesindede.

Klubbens medlemmer er bredt sammensat af mange forskellige mennesker der alle har en interesse for Harley Davidson motorcykler og fælles oplevelser. Fællesskabet og medlemmernes mange forskellige professioner gør, at det altid er muligt, at få gode råd og hjælp til at løse forskellige private opgaver

Der er klubaften hver fredag. Hele året rundt.

Sommer sæsonen starter 1. april med kilometeraflæsning og en fællestur samt en fest om aftenen. Sæsonen slutter i september med kilometer aflæsning og en efterfølgende fest. Her kåres den person, der har hørt flest kilometer i løbet af sæsonen og vinderen modtager en gave for bedriften.

I løbet af sæsonen er der mange aktiviteter med kørsel af konfirmander, polterarbender og firmaer, der arrangere en køretur for de ansatte. Derudover arrangeres der kørsler af social karakter for grupper af personer, der har behov for oplevelser udover det sædvanlige. Vi kører også til Harley træf i både ind- og udland. I de seneste år har klubben arrangeret flere turer til USA.

Vi har en aftale om, at vi laver en USA-tour hver andet år i ulige år.

Vi kører fællestur hver tirsdag aften og søndag hvis vejret tillader det.

Vi deltager også i kulturelle aktiviteter som f.eks. koncerter, festivals og udstiller vores cykler ved forskellige lokale arrangementer. Derudover her vi åbent hus arrangement i klubben hvert år i maj hvor alle er velkommen til at besøge os og få en tur på en Harley.

I vinter sæsonen arrangerer vi forskellige aktiviteter som f.eks dart, film m.m. og før jul, er der julehygge for hele familien. I januar har vi generalforsamling med efterfølgende ”julefrokost”. Herefter nærmere foråret sig og i begyndelsen af marts holder vi en før sæson starts fest.

Har du en Harley og har fået interesse for at lære klubben at kende, er du velkommen til besøge os på klubaftenerne og/eller til fælleskørslerne.